Siden er under redigering!

 • ikon
  Steen Torstensen den 19-12-2014
  Ringetiderne midt på dagen ændres fra nytår!
  For at få lidt mere "luft" i skoledagen er det besluttet at justere skolens dagsrytme med virkning fra mandag den 5. januar. Ændringerne, som fremgår af vedhæftede oversigt, har ingen betydning for skoledagens begyndelses- og sluttidspunkt.

   
 • ikon
  Steen Torstensen den 10-12-2014
  Thyholm SFO omkring jul og nytår
  De børn, der er tilmeldt pasning tirsdag den 23.12., passes denne dag i Thyholm Børnehus.
  SFO'en er lukket mellem jul og nytår samt fredag den 2. januar.
 • ikon
  Steen Torstensen den 10-12-2014
  Den sidste skoledag inden jul, mandag den 22.12.
  Traditionen tro begynder dagen med, at alle børn og voksne på skolen går til juleindledning i Hvidbjerg kirke. - Sørg for, at børnene har passende overtøj med til en lille rask gåtur. Derefter har afdelingerne planlagt forløbet af resten af dagen. Kl. 14.05 sendes alle børn på juleferie!
  Første skoledag efter nytår er mandag den 5. januar.
 • 22-12-2014
  08:05-14:05
  Elevernes sidste skoledag inden jul · 0A · 1A · 1B · 2A · 3A · 4A · 4B · 5A · 5B · 6A · 7A · 7B · 8A · 8B · 9A · 9B · MY · 10A · BOBLER
  1
 • 22-12-2014
  09:05-14:05
  Afdelngerne tilrettelægger selv dagens forløb for henholdsvis Myretuen, indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen · 0A · 1A · 1B · 2A · 3A · 4A · 4B · 5A · 5B · 6A · 7A · 7B · 8A · 8B · 9A · 9B · MY · 10A · BOBLER
  1